31 mei 2018

Voorkom overlast door de eikenprocessierups

Elk jaar komen ze terug, de eikenprocessierupsen. De gemeente Venlo heeft in de tweede week van mei al een biologisch bestrijdingsmiddel in de eikenbomen gespoten om te voorkomen dat de rupsen voor overlast zorgen.
Voorkom overlast door de eikenprocessierups

Bestrijding processierups
Door het warme voorjaar is de eikenprocessierups dit jaar extra vroeg en zijn het er extra veel. De gemeente heeft vroeg in het voorjaar de eikenbomen beoordeeld op de aanwezigheid van de rups. Ongeveer drie weken geleden is Venlo gestart met de bestrijding van de rupsen. Dat doen we elk voorjaar door een biologisch middel in de eikenbomen te spuiten. Als de larven uit hun eitjes komen eten ze van de bespoten bladeren en sterven.

Toch kan het voorkomen dat er nog een nest in een eikenboom zit. Als u zo’n nest ziet, kunt u dit melden bij de gemeente Venlo via het algemene telefoonnummer 14077. De gemeente zorgt voor bestrijding van de processierupsen in eikenbomen in de openbare ruimte. Als u in uw eigen tuin te maken heeft met eikenprocessierupsen, ga dan niet zelf de rupsen bestrijden, maar huur daar een deskundig bedrijf voor in.

Eikenprocessierups
Op een groot aantal eikenbomen in vrijwel heel Nederland komen in de maanden mei, juni en juli de behaarde processierupsen voor. Deze rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs - in processie - op zoek naar voedsel (eikenbladeren); vandaar de naam eikenprocessierups. Na contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brand-haren van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

Hoe kun je zien dat er eikenprocessierupsen in een eikenboom zitten?
Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de specifieke nesten op de stammen of dikkere takken: dichte spinsels van vervellings- huidjes, met brandharen en uitwerpselen. Grote groepen processierupsen kunnen een boom volledig kaalvreten.

Eikenprocessierups of spinselmot?
Regelmatig verwarren mensen de eikenprocessierups met de spinselmot. Spinselmotten zijn rupsen die verschillende soorten bomen en struiken kaalvreten. De processierups zit hoofdzakelijk op eikenbomen. Spinselmotten hebben geen brandharen en zijn niet hinderlijk voor mensen.

Klachten door brandharen
Er zijn vooral risico’s voor de gezondheid in de periode dat de eikenprocessierupsen brandharen krijgen (half mei-juni) en bij verdere verspreiding van deze brandharen uit lege nesten (juli-september). Er hoeft geen rechtstreeks contact met de rups te zijn om klachten te krijgen. De brandharen kunnen door de wind meegevoerd worden waardoor ze op de huid of in de kleding terecht komen.
De brandharen, ± 700.000 per rups, dringen met hun weerhaakjes bij aanraking gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen. Contact met brandharen kan binnen een paar uur klachten veroorzaken, zoals (hevige) jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en ontsteking van de huid. De ogen kunnen rood en dik worden en/of ontstoken raken. Verder kunnen verschijnselen optreden die lijken op een verkoudheid: een loopneus, kriebel in de keel, hoesten, moeilijk slikken en kortademigheid. Daarnaast kunnen zich algemene klachten voordoen, zoals braken, duizeligheid, koorts en algehele malaise. Niet alleen mensen hebben last van de processierups, ook huisdieren kunnen klachten hebben.

Hoe voorkomt u ongemak?
Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals met vrijgekomen brandharen en lege nesten. Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met eikenprocessierupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten.


Disclaimer
'Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM, diverse organisaties en beroepsgroepen. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Bronvermelding foto's:
foto rupsen op tak: Leon van den Heuvel van Foto-effect, foto mag vrij gebruikt worden met bronvermelding
foto nest rupsen: Paul Wensveen van de GGD IJsselland. Ze zijn vrij te gebruiken met bronvermelding