17 mei 2018

Maak kennis met de nieuwe wethouders

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Venlo zes nieuwe wethouders benoemd.
De wethouders zijn voorgedragen door de coalitiepartijen van EENLokaal, PvdA, SP, GroenLinks en 50PLUS.
Maak hier kennis met de 6 nieuwe wethouders. Ook kunt u hier het coalitieakkoord raadplegen. In de week van 28 mei gaan de 6 wethouders verschillende stadsdelen bezoeken. 
Het programma zal zo snel mogelijk op VenloOnline worden gepubliceerd.

Maak kennis met de nieuwe wethouders

Onderstaande opsomming is tevens de volgorde voor loco-burgemeester


Frans Schatorjé (EENLokaal) - Wethouder Zorg, Welzijn en Onderwijs

Mijn naam is Frans Schatorjé, ik ben getrouwd met Karin Cabon en samen hebben we een dochter Ellen en een zoon Tom. Ik ben de trotse opa van Leiza, Sophie en Julius. In mijn werkzame leven heb ik altijd in het onderwijs gezeten. Tot 2011 bij ROC Nijmegen, waarvan de laatste jaren als directeur van de vestiging in Boxmeer. Hiertoe behoorde ook het kloosterhotel Elsendael en de Cas Spijkers Academie. In die periode was ik tevens landelijk actief in het bestuur van het Handelsonderwijs. Vanaf 2011 ben in directeur van het Citaverde College in Roermond; een school voor VMBO en MBO-onderwijs in de groene sector. Vanuit deze functie was ik penningmeester van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in Roermond en omstreken. In mijn vrije tijd heb ik diverse bestuursfuncties bekleed bij onderwijskoepel Kerobei en zijn rechtsvoorgangers, van 1988 tot 2010.Verder ben ik 10 jaar lang voorzitter geweest van Sportclub Irene.

Alle ervaringen die ik tijdens mijn werk en mijn bestuurlijke functies heb opgedaan wil ik graag in dienst stellen van de inwoners van Venlo. Het zijn ervaringen die goed tot zijn recht komen in de portefeuille Zorg, Welzijn en Onderwijs.
Erwin Boom (PvdA) - Wethouder Economie, Arbeidsmarkt en Hoger Onderwijs

Graag stel ik mijzelf aan jullie voor. Ik ben Erwin Boom, 36 jaar, geboren en getogen in onze prachtige gemeente Venlo. Trotse vader van twee zoons, Noud en Stijn. Als wethouder Economische Zaken geef ik invulling aan mijn passie; het bedrijfsleven en de lokale politiek.  Mijn persoonlijke drijfveer is het geven van een stem aan de mensen die zich niet gehoord voelen. Venlo zit in mijn hart en ik hoop mijn steentje iedere dag weer opnieuw bij te kunnen dragen aan het beter maken van onze mooie gemeente. Openheid, betrouwbaarheid en samenwerken zijn daarbij mijn sleutelwoorden. Je zult met de inwoners, de ondernemers en alle andere partners samen moeten werken om vooruit te komen. Dit kun je alleen als je zelf open, betrouwbaar en benaderbaar bent. En dat alles is waar ik voor sta en waar ik de komende vier jaar voor wil gaan. 
Alexander Vervoort (SP) - Wethouder Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Sport
Alexander Vervoort (Tegelen, 17-07-1979). Ik ben getrouwd met Leonie en vader van zonen Jesse* en Luuk en dochter Mila. Samen wonen we in Belfeld. Voor de SP was ik van 2010 tot 2018 raadslid waarvan tussen 2010-2013 fractievoorzitter. Tot mijn benoeming als wethouder was ik bij Defensie in diverse functies werkzaam bij de Koninklijke Landmacht als leidinggevende en instructeur. Recentelijk als stafofficier, doende met de operationele personele planning en organisatie van uitzendingen, gereedstellingen en internationale missies. Tussendoor werkte ik ook een tijd bij de Politie Limburg en daarvoor bij de Tweede Kamerfractie in Den Haag als beleidsmedewerker Defensie en wapenhandel.   

Ik begon mijn werkzame leven in het bedrijfsleven met banen in de marketing, boekhouding, taxibranche, logistieke planning, horeca en detailhandel. Mijn politieke bewustzijn begon toen ik in 2000 het jongerenplatform in Venlo oprichtte en tot 2005 daarvan de voorzitter was. In 2003 werd ik steeds meer politiek actief wat samen met gelijkgestemden leidde tot de heroprichting van de SP in Venlo.

Van 2004 tot 2016 was ik bestuurslid, waarvan tussen 2006-2010 afdelingsvoorzitter. Daarnaast was ik ook redacteur, campagneleider, actiecoördinator, penningmeester, cursusleider en columnist. In 2009 was ik lijsttrekker en kwam de SP terug in de gemeenteraad. Na twee perioden oppositie maakt de SP nu voor het eerst in Venlo deel uit van de coalitie. Ik ben er dan ook enorm trots op dat ik door mijn partij aangewezen ben om als wethouder de gemeente Venlo nog beter en socialer te maken.
Marij Pollux (GroenLinks) - Wethouder Duurzaamheid, Cultuur en Evenementen
Samen met mijn man Herm woon ik in Venlo, op de Stalbergweg. Wij hebben vier volwassen kinderen, twee dochters en twee zonen, en inmiddels twee prachtige kleinkinderen. Een mooi leven hebben we, dat je iedereen zou gunnen. Dat is dan ook mijn motivatie om iets bij te willen dragen aan de maatschappij. Ik heb vroeger les gegeven in het basisonderwijs. Heerlijk om die kinderen dingen te leren waardoor ze verder komen in hun leven. Na de geboorte van onze kinderen kwam ik door vrijwilligerswerk terecht in het volwassenenonderwijs, bij laaggeletterden. Daar leerde ik dat kennis alleen niet voldoende is om je te redden, maar dat ook zelfbewustzijn en overtuigd zijn van je eigen kracht erg belangrijk zijn om mee te kunnen doen. Waarschijnlijk is daar de basis gelegd voor mijn politieke activiteiten. Via dit vrijwilligerswerk heb ik weer betaald werk gekregen in de volwasseneneducatie bij de afdeling NT2 (Nederlands als tweede taal). Uiteindelijk werkte ik bij Gilde Opleidingen, bij de opleidingen pedagogisch werk en maatschappelijke zorg. Naast deze baan ben ik altijd vrijwilligerswerk blijven doen: de ouderraad, het schoolbestuur, Oranjecircus, G- voetbal en theater De Garage. Een belangrijke stap in mijn leven was toen ik veertig werd en een studie aan de universiteit begon. In deeltijd, want er waren ook vier kinderen en een baan.

Kansen krijgen, nieuwe ervaringen opdoen, je blijven ontwikkelen, ook dat gun ik iedereen. En het maakt dan niet uit of dat dit het volgen van een opleiding is, vrijwilligerswerk verrichten of een theater bezoeken. Al deze ervaringen maken je een “rijker” mens. Maar ik vind het ook een verplichting dat iedereen zich naar vermogen inzet, voor zichzelf, maar ook vanuit ieders verantwoordelijkheid voor onze samenleving. Samen Venlo Veranderen: daar wil ik graag de komende vier jaar aan bijdragen; voor de inwoners van onze prachtige gemeente.
Sjors Peeters (50PLUS) - Wethouder Leefbaarheid, Wonen en Wijken - Coördinerend Wethouder Ouderenzaken
Ik ben Sjors Peeters, 61 jaar, getrouwd met Gerty en vader van drie volwassen kinderen. De laatste 15 jaar was ik ambtenaar in verschillende functies bij de gemeente Helmond. Daarvoor heb ik bij de gemeente Venlo als wijkcoördinator gewerkt. Uit deze periode ken ik nog diverse mensen die toen ook al werkzaam waren bij de gemeente. Zoals jullie wellicht weten word ik wethouder Wonen, Wijken en Leefbaarheid en ben ik de coördinerend wethouder voor ouderenzaken.

Naast mijn werk verricht ik vrijwilligerswerk bij de Venloop, het ZPF en de BBZ (Blauwe Zaterdag). Of ik dit kan blijven doen? Ik hoop van wel, want ik vind het plezierig om tussen de mensen te staan en op die manier een bijdrage te kunnen leveren aan de stad. Als wethouder wil ik ook graag tussen de mensen staan, zowel binnen als buiten het stadskantoor.

Besturen van de stad zie ik als een samenspel, waarbij iedereen van toegevoegde waarde is en kan zijn. Met z'n allen staan we voor een grote uitdaging. Ik heb er vertrouwen in dat we dit samen met onze inwoners kunnen oppakken en van Venlo weer een gezonde, gezellige (voor zover nodig ) en leefbare stad voor iedereen kunnen maken. 
Ad Roest (EENLokaal) - Wethouder Financiën, Organisatie en Grensoverschrijdende samenwerking
Mijn naam is Ad Roest, getrouwd met Joke. We hebben twee dochters, Astrid en Susanne † en een zoon Joris. Ik ben de trotse opa van Gies en Tuur. Ik was eigenaar van een rijwielzaak onder de naam André Roest BV aan de rotonde in de zogenoemde Roestflat, en ik had een filiaal in Blerick aan het Hubertusplein. In 1993 heb ik de zaken verkocht en ben ik algemeen directeur geworden van een Duitse internationale inkooporganisatie in de fietsbranche. Daarnaast was ik ook nog directeur van twee andere hieraan gelieerde bedrijven. Deze ondernemingen werden in 2003 overgenomen door Euretco Breda, later Biretco. Hier ben ik in diverse functies actief geweest. In het verleden heb ik als amateur wielrenner veel nationale en internationale wedstrijden gereden. Daarna heb ik als lange afstandsloper marathons en halve-marathons gelopen waaronder 11x de Venloop. Nu golf ik veel in mijn vrije tijd.


Ik wil mijn bestuurlijke en internationale ervaring graag in dienst stellen van de inwoners van Venlo met al zijn dorpen, wijken en kernen.