26 april 2018

Lintjesregen 2018

Dit jaar worden 21 gedecoreerden tijdens de traditionele lintjesregen verrast door burgemeester Antoin Scholten. Zeventien inwoners van de gemeente Venlo mogen zich voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Drie zijn benoemd tot Ridder en er is zelfs een Officier. Bijzonder is verder dat twee echtparen gedecoreerd worden.

Lintjesregen 2018

Bron: foto Hai Berden gemaakt door Constance Jentjens fotografie

OFFICIER
De heer H.J.G. (Hai) Berden (68) uit Hout-Blerick
De heer Berden is sinds 1985 eigenaar van Seacon Logistics in Venlo en sinds 2011 directeur en aandeelhouder van de holding ASV Beheer in Venlo. Hai Berden kwam medio jaren '80 met het idee om via een logistiek netwerk "de haven van Rotterdam naar Venlo te verplaatsen". Hij startte het bedrijf slechts met twee medewerkers. Nu is Seacon Logistics uitgegroeid tot een toonaangevende logistieke onderneming met 700 medewerkers. Minstens evenveel medewerkers zijn werkzaam bij partners. Corné Geerts, zakenpartner en CEO van Seacon Logistics Group, stelt dat de heer Berden "een belangrijke ontwikkeling op logistiek gebied heeft geïnitieerd die significant heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de provincie Limburg en de omgeving Venlo/Venray in het bijzonder als dé logistieke draaischijf van Nederland".

Vanuit dit project is een groeiend bedrijventerrein ontstaan, dat werk biedt aan 20.000 mensen uit Venlo en de regio. Het genereert een omzet van twee miljard euro per jaar. Dankzij de inspanningen van betrokkene heeft Seacon Logistics een bargeterminal gerealiseerd waardoor Venlo als multimodaal knooppunt op de internationale kaart is gezet.

Het bedrijf van Hai Berden demonstreert verder een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo sponsort men de daklozenopvang in Venlo, het Toon Hermanshuis, organiseert men een toernooi voor gehandicapten en houdt men jeugdsportteams op de been. Mede dankzij Seacon Logistics hebben veel buitenlandse bedrijven zich gevestigd in de logistieke hotspot van Nederland en Europa. Venlo is ook strategische partner geworden van het Havenbedrijf Rotterdam.

Een hoofdstuk apart is de rol van Hai Berden bij voetbalvereniging VVV-Venlo. Begin deze eeuw liet hij het stadion verbouwen. In 2002 werd hij bestuurslid en voorzitter. Daarnaast is hij hoofdsponsor en stadionsponsor.
In 2010 werd laureaat lid van de raad van toezicht van VIA VVV, de maatschappelijke tak van de voetbalvereniging, die zich in de regio inzet voor allerlei maatschappelijke en culturele projecten.

Daarnaast was Hai Berden actief in talloze maatschappelijke activiteiten. Hij stimuleerde en sponsorde het Fonds Gehandicaptensport, Scouting Nederland, de Johan Cruyff courts (ook in Venlo en Japan) en Kika. Hij sponsorde Topsport Limburg, SV Blerick, het Zomerparkfeest, het Limburgs Museum, het ZOKS Festival, Harmonie St. Caecillia, Harmonie Fortissimo en Harmonie De Echo. Van 2002 tot 2009 was hij bestuurslid en hoofdsponsor van cultureel centrum 't Raodhoes in Blerick.

Bestuurlijk is Hai Berden ook op veel fronten actief geweest. Binnen de brancheorganisatie van Nederlandse Expediteurs en Logistieke Dienstverleners. Binnen de raad van commissarissen van ETC. Als voorzitter van de raad van commissarissen van de WAA (Werkvoorzieningsschap Aangepaste Arbeid) in Venlo. Als bestuurslid van NV Regio Venlo. En als lid van de Adviesraad van Ondernemend Venlo (een samenwerkingsverband van alle industrieterreinen binnen de gemeente Venlo).

Specifiek voor de natuur is nog het vermelden waard dat Hai Berden sinds 2010 bestuurslid is van stichting ROBUR (Bedrijven voor Het Limburgs Landschap). Deze stichting sponsort concrete en herkenbare (natuurherstel)projecten en moedigt bedrijven en instellingen aan om hetzelfde te doen.

"Het komt maar hoogst zelden voor dat iemand benoemd wordt tot Officier," reageert burgemeester Antoin Scholten. "Het moet gaan om een bijzonder en onderscheidend persoon die van groot belang is gebleken voor de hele gemeenschap. Hai Berden voldoet zonder enige twijfel aan dit criterium en Venlo kan trots zijn op diens onderscheiding.

RIDDER
De heer G.J. (Gerard) Lunshof (79)
uit Venlo
De heer Lunshof bekleedt sinds 1974 diverse functies binnen de Protestantse Gemeente Venlo (PKN) e.o. en sinds 2002 binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Daarnaast gaf hij vorm aan het beleid rond de arbeidsvoor¬waarden binnen de kerk. Hij speelde deze rol in de intensieve periode waarin diverse kerken fuseerden tot de PKN.
Van 2010 tot heden is de laureaat daarnaast lid van de NCRV verenigingsraad en van de Federatieraad KRO-NCRV. (Dit zijn de centrale organen van beide omroepverenigingen.) Van 2005 tot 2017 was de heer Lunshof voorzitter van de vereniging van bewoners van bungalowpark 'de Westeneng', een (recreatie)bungalowpark op de Veluwe. Onder zijn voorzitterschap is de infrastructuur van het park verbeterd, en zijn diverse problemen opgelost op het gebied van verkeersveiligheid en de begrenzing van kavels. Ook de relatie tussen bewoners en tussen park en omgeving is verbeterd. In 2006 werd de heer Lunshof al benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is nu dus bevorderd.

RIDDER
De heer P.G.M. (Peter) Konings (64)
uit Venlo
De heer Konings is sinds 1998 lid van de Gehandicaptenraad Venlo. In 1998 trad hij vanuit de Gehandicaptenraad, afdeling Tegelen toe tot het Venlose bestuur. Hij was bestuurslid toegankelijkheid en als zodanig ook betrokken bij de projectgroep toegankelijkheid Floriade 2012. Vanwege zijn werk voor de Gehandicaptenraad kreeg hij in 2017 al een gemeentelijke waarderings¬onder¬¬scheiding. Vanaf 2005 is de heer Konings lid van de WMO-raad, thans Adviesraad Sociaal Domein Venlo (ASDV), het formele adviesorgaan van het college. Daarnaast is de laureaat sinds 2006 adviseur Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid voor de provincie, bij de Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL). Hij beoordeelt bouwtekeningen, geeft cursussen en controleert zelfs bussen en bushaltes op toegankelijkheid.

RIDDER
De heer C. (Cock) Ooms (63)
uit Hout-Blerick
De heer Ooms is sinds 2002 bestuurslid en vicevoorzitter van de stichting Stadscomité Boétegewoëne BoéteZitting (BBZ). Daarnaast is hij vanaf 2002 bestuurslid van Koninklijke Horeca Nederland, regio Noord- en Midden-Limburg (2002-2008), ledenraadslid (2004-2010), voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, regio Groot Venlo (2011-2015) en sinds 2012 voorzitter van het Hoteloverleg Groot Venlo. Tussen 2009 en 2017 was de heer Ooms mede-initiator voor het ontwikkelen van een fietsroute langs de Maas, om daarmee de toeristische economie een impuls te geven. Verder was de laureaat bestuurslid van het Toeristisch Platform Maasduinen-Venlo. De heer Ooms heeft een groot deel van de achterban in Venlo de afgelopen jaren weten te mobiliseren om bij te dragen aan de regiopromotie.

LID
De heer G.P.H. (Bèr) Geurts (65)
uit Arcen
De heer Geurts is sinds 1980 bestuurslid (1987-2001) en voorzitter (1990-2001) van voetbalclub DEV in Arcen. Sinds 2011 is hij fotograaf van carnavalsvereniging 'de Keieschiéters' te Arcen. Daarnaast is hij voorzitter van Stichting Kruisen en Kapellen in Arcen en Velden. Sinds 2014 is de heer Geurts vrijwilliger bij de gemeente Venlo en houdt hij de Maasstraat in Arcen schoon. Hij is materiaalman en loper van Team Arcen en deelnemer aan de Roparun. Vanaf 2015 is regelt hij mede het verkeer rond de Venloop in Venlo. Daarnaast is laureaat sinds 2004 collectant voor de Goede Doelen Week in Arcen.
En van 2011 tot 2015 begeleidde hij mensen met een beperking tijdens diverse activiteiten bij het Sociaal Café te Velden.

LID
De heer P.J.M. (Paul) Berden (54)
uit Velden
De heer Berden is vanaf 1992 koster en acoliet bij de parochie H. Andreas in Velden. Sinds 2001 is hij vrijwilliger bij het Platform Sociale Zekerheid in Venlo. De heer Berden is vanaf 2003 coördinator bij het Lourdescomité in Velden en organiseert hij mede de jaarlijkse Lourdes collecte. Sinds 2013 is de laureaat vrijwilliger bij stichting 'De Pijler' in Limburg. Dit is een netwerk voor ondersteuning en voor cliëntenparticipatie, armoedebestrijding en sociale activering. De heer Berden zette een spreekuur en adviespunt op voor de doelgroep in Midden-Limburg. Daarnaast is hij vrijwilliger bij het Huis van de Wijk in Velden en Venlo-Noord.

LID
Mevrouw J.M. (Marianne) Hollaar-Wildeman (73)
uit Venlo
Mevrouw Hollaar oefent sinds 1996 diverse vrijwilligersfuncties uit binnen de Protestantse Gemeente Venlo e.o. Vanaf 2005 is zij ook vrijwilliger bij stichting Afasie Noord-Limburg. Zij verzorgde de thuisbegeleiding van cliënten. Nu is de laureaat sinds 2013 coördinator. Van 2008 tot 2012 was mevrouw Hollaar Präsidentin van de Frauenkring Krefeld-Venlo. Deze vereniging bevordert de goede betrekkingen tussen inwoners van beide gemeenten. Van 2008 tot 2016 was mevrouw Hollaar bestuurslid van bridgeclub 'de Koel' in Venlo. In het verleden had ze diverse functies bij de Gereformeerde kerk in Nijkerk.

LID
De heer A.M.G. (Funs) Peeters (89)
uit Venlo
De heer Peeters is sinds 1973 lid en secretaris van de commissie Algemene Zaken van Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus. Daarnaast is hij sinds 1993 (bestuurs)lid geweest van Sociëteit Prins van Oranje in Venlo. Vanaf 1995 is de heer Peeters bestuurslid en voorzitter (1998 en 2010) van het Wijkoverleg Venlo Noord. De laureaat heeft zich ingezet voor de opzet en ontwikkeling van de wijkgerichte aanpak en preventie van criminaliteit. Nu is hij nog columnist van de wijkkrant. Twintig jaar lang (1973-1993) was de heer Peeters penningmeester van Stichting Comité Kinderfeesten Venlo. Deze stichting beoogt oude tradities voor kinderen levendig te houden. Van 1993 tot 2014 was hij stadsgids bij de VVV Venlo. Hij gaf rondleidingen voor zowel Nederlandse als Duitse toeristen.

LID
De heer P.M.V. (Pierre) Geurts (76)
uit Blerick
De heer Geurts is sinds 1975 bestuurslid van gemeenschapshuis de Witte Kerk. Hij werkte voor de jeugd, het kindervakantiewerk en de carnaval. De laureaat was van 1965 tot 2015 medeoprichter, bestuurslid en trainer (1965-2002) van handbalvereniging Venlo, voorheen Loreal. Vanaf 2010 is de hij lid en secretaris van sociëteit 'de Flarussen' in Blerick. Deze organisatie verzorgt jaarlijkse revues en operettes in het plaatselijk dialect. Sinds 2011 is de heer Geurts secretaris van golfclub 'de Berckt'. Tevens organiseert hij daar golfclinics.

LID
De heer A.A.M. (André) Wagemans (55)
uit Blerick
De heer Wagemans is sinds 1975 vrijwillig actief bij voetbalvereniging SV Blerick. Sinds 1987 is hij redactielid van het clubblad, medeorganisator van (internationale) toernooien, lid van de onderhoudscommissie, lid van de pr- en sponsorcommissie en sinds 2012 bestuurslid. Daarnaast was laureaat in het verleden (1975-2003) teamleider van diverse elftallen. Ook maakte hij deel uit van de werkgroep SVB 2000 en van de begeleidingscommissie nieuw bestuur.

LID
Mevrouw J.A.M. (José) Duckers-Geurts (74)
uit Hout-Blerick
Mevrouw Duckers is sinds 1988 voorzitter van de kledingcommissie van stichting Revue Gezelschap 'Rundje Blierick'. Inmiddels zijn vijf revues opgevoerd waaraan ongeveer l00 vrijwilligers meewerkten. Sinds 2010 is mevrouw Duckers lid van de kledingcommissie van sociëteit 'de Flarussen'. Daarnaast was de laureaat van 1966 tot 1973 jeugdbegeleider bij stichting Bijzondere zorg Genooierhof. 20 jaar (van 1969 tot 1989) was zij oprichter, leidster en vrijwilliger bij peuterspeelzaal Klein Duimpje. Tussen 1973 en 1995 was ze daarnaast bestuurslid voor Noord-Limburg bij de Werkgemeenschap Kindercentra Limburg (WKL). Verder had ze zitting in het bestuur van het Blariacum College in Blerick. En sinds 2007 is mevrouw Duckers mantelzorgster van haar broer.

LID
De heer J.M.M. (Jan) Gelissen (70)
uit Hout-Blerick (e.v. mw. E. Gelissen-Janssen)
De heer Gelissen is sinds 1995 voorzitter van RK Gymnastiekvereniging Olympia in Blerick. Hij heeft het initiatief genomen om tot meer samenwerking te komen met de overige gymnastiek¬verenigingen in Groot Venlo. Van 2006 tot 2011 was laureaat fractiesecretaris van de PvdA-raadsfractie. Verder was hij tussen 1965 en 1975 voorzitter van de Rooms -Katholieke instuif Copacabana en voorzitter van de gezamenlijke instuif Semper Avanti.

LID
Mevrouw E.L.J. (Els) Gelissen-Janssen (68)
uit Hout-Blerick (e.v. dhr J. Gelissen)
Mevrouw Gelissen is sinds 1965 lid, vanaf 1970 leidster en vanaf 1980 bestuurslid van RK Gymnastiekvereniging Olympia in Blerick. Ook is ze als vrijwilliger druk met het organiseren van de kampdagen en de jaarlijkse vrijwilligersdag. Vanaf 2015 is mevrouw Gelissen vrijwilliger bij het gemeentearchief in Venlo. De laureaat inventariseert het archief van de vereniging Olympia, één van de oudste sportverenigingen in de gemeente Venlo. Ook staat zij de gemeentearchivaris bij met de afwikkeling van het archief van de gemeentepolitie Venlo voor de periode 1930-1992.

LID
De heer J.M.J.M. (Jos) Wolbertus (61)
uit Belfeld
De heer Wolbertus is sinds 2005 bestuurslid (2005-2008) en voorzitter (2008-heden) van de Heemkundige Kring in Tegelen. Hij schreef enkele boeken over de geschiedenis van Tegelen. Vanaf 2013 is hij vrijwilliger bij de Stichting Tegula Cultura. Daarnaast was de laureaat van 1997 tot 2008 bestuurslid (1997-2003) en voorzitter (2003-2004) van de wijkraad St. Joseph en tussen 2005 en 2008 van de Noordkern in Tegelen. Hij was onder meer secretaris en werkte mee aan het opzetten van een wijkkrant.

LID
Mevrouw A.W.M. (Annie) van Oijen-Peters (75)
uit Tegelen
Mevrouw Van Oijen is sinds 1989 mantelzorgster/ ondersteuner van een mevrouw die rolstoelgebonden is. Vanaf 1992 is zij vrijwilligster bij het kerkkoor van de H. Hartparochie in Tegelen. Sinds 1992 is laureaat hoofd van de dagopvang en activiteitenbegeleider bij Picus in Tegelen. Ook is zij vanaf 1978 collectant van de Hartstichting en het Kankerfonds.

LID
De heer J.P.M. (Hans) Schreurs (59)
uit Tegelen
De heer Schreurs bekleedt sinds 1989 diverse functies bij voetbalvereniging sportclub Irene in Tegelen. Hij was penningmeester (1989–2007), voorzitter (2007-2012) en lid van de raad van advies en de normen & waardencommissie (2012-heden). Verder is hij sinds 2010 bestuurslid van VVE Bakenbos en vanaf 2012 voorzitter van stichting de Nieuwe Bron. In 2006 werd laureaat bestuurslid van Ondernemend Venlo, Trade Port Zuid en Parkmanagement Venlo. Sinds 2013 is de heer Schreurs penningmeester van het Toon Hermans Huis Venlo. Daarnaast is hij penningmeester van stichting Tegelen.NL.

LID
De heer W.H.M. (Wiel) Achten (63)
uit Tegelen
De heer Achten was van 1974 tot 2016 vrijwilliger bij en voorzitter (1976-2016) van Stichting Kindervakantiewerk in Tegelen. Sinds 2013 is hij bestuurslid van Huis van de Wijk de Glazenap in Tegelen. Hij treedt op als gastheer en stuurt de vrijwilligers aan. Vanaf 2013 is de heer Achten voorzitter van de werkgroep Wijkzaken in de wijk Op de Heide. Daarnaast is de laureaat sinds 2014 mede-initiatiefnemer en bestuurslid van de Stichting Uw Wijkbus te Tegelen.

LID
De heer P.J.E.M. (71) (Paul) Tacken
uit Tegelen (e.v. mw. H. Tacken-Hovens)
De heer Tacken is sinds 1996 vrijwilliger bij de verzorgingshuizen Martinushof (1996-2011) en De Nieuwe Munt (2011-heden) in Tegelen. Hij is pastoraal medewerker. Verder is hij oprichter, dirigent en archivaris van het koor. Vanaf 2010 is de heer Tacken bestuurslid van mannenkoor de Mal-Maaszengers in Belfeld. Van 1998 tot 1999 was de laureaat oprichter, dirigent en archivaris van kinderkoor De Martijntjes van de Sint-Martinuskerk. Daarnaast was hij lid van de gezinsmisgroep. Van 1989 tot 1994 was de heer Tacken lid van de medezeggenschapsraad van Basisschool Sint Jozef in Tegelen.

LID
Mevrouw H.M.F. (Hélène)Tacken-Hovens (70)
uit Tegelen (e.v. dhr. P. Tacken)
Mevrouw Tacken is sinds 1987 vrijwilligster bij de Sint-Martinuskerk in Tegelen. Vanaf 2006 is zij vrijwilligster bij de verzorgingshuizen Martinushof (2006-2011) en De Nieuwe Munt (2011-heden). Mevrouw Tacken is actief als pastoraal medewerker en activiteitenbegeleider. Vanaf 2011 is zij pastoraal werker bij Zorgcentrum St. Julia in Tegelen.
Ook bij jeugdbeweging Ut Roëd Dörp was mevrouw Tacken begeleider (1970-1974). Verder was zij secretaris van Korfbalvereniging de Vonckel Girls in Meterik (1980-1987). Het jaar daarop werd de laureaat twintig jaar lang vrijwilligster bij basisschool Sint Jozef te Tegelen. Zij heeft de orthotheek opgezet en ingericht. Van 2000 tot 2011 ondersteunde mevrouw Tacken haar ouders. Tot slot gaf zij van 2011 tot 2015 bijles aan een meisje met leesproblemen.

LID
Mevrouw W.M.G.J. (Mien) Bongaerts-Ottenheim (74)
uit Belfeld
Mevrouw Bongaerts is sinds 2002 secretaris van Stichting Algemene Hulpdienst Tegelen-Steyl-Belfeld. Van 1980 tot 2004 nam zij het initiatief voor de Vrouwen Advies Commissie voor de woningbouw in Tegelen. Van 1995 tot 2014 was mevrouw Bongaerts vrijwilligster bij de parochiefederatie Belfeld-Steyl-Tegelen. De laureaat heeft zich van 2004 tot 2007 ingezet om het zorgbad op het terrein van Maria Auxiliatrix in Venlo open te houden. Na een dreigende sluiting maakte zij zich samen met een aantal anderen sterk voor een renovatie die nodig was om het zorgbad te behouden. Deze renovatie is succesvol afgerond.

LID
De heer H.H.L. (Herm) Janssen (74)
uit Tegelen
De heer Janssen is sinds 2009 vrijwilliger bij het buurtpreventieteam in Tegelen. Verder is hij vanaf 2010 vrijwilliger bij stichting Emmaus Feniks in Tegelen. Daarnaast is de heer Janssen voorzitter van de Belangenvereniging Hart- en Vaatpatiënten, regio Noord-Limburg (sinds 2015). Bij Toneelvereniging Zet Door in Tegelen werd hij in 1971 bestuurslid en voorzitter (1993-2009). Dertig jaar -van 1975 tot 2005- was de laureaat vrijwilliger bij stichting Passiespelen Tegelen. Hij werkte mee aan het onderhouden en opknappen van theater De Doolhof. Verder was de laureaat vrijwilliger bij speelpark Klein Zwitserland in Tegelen (2002 – 2010). De heer Janssen nam het initiatief om met toneelvereniging Zet Door bij het speelpark op zondagmiddagen voorstellingen te verzorgen. Deze werden uitgebreid met spokentochten.