03 april 2018

Opruimactie Schone Maas

Na een hoogwaterperiode blijft op de oevers van de Maas veel zwerfafval achter. Dit is niet alleen erg lelijk, het is ook gevaarlijk voor dieren die dit afval opeten of zich eraan verwonden.

Opruimactie Schone Maas

Ook in het water is het afval een probleem. Hier draagt het bij aan de steeds groter wordende vervuiling van het water met plastic: de ‘plastic soep’.

Schone Maas
In Zuid-Nederland werken de provincies Limburg en Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, waterschappen, terreinbeheerders, natuurorganisaties, gemeenten en vrijwilligers samen onder de naam “Schone Maas”. Kijk voor alle informatie over dit initiatief op de pagina https://schonemaas.nl

Vrijwilligers
In de gemeente Venlo zijn dit jaar 19 verenigingen en scholen actief voor een schone Maas. Zij krijgen van de gemeente de benodigde materialen. Gewapend met grijpstok, handschoenen en vuilniszak verzamelen zij het afval. De gemeente of stichting het Limburgs Landschap halen het verzamelde afval op. Voor deze inzet krijgen de organisaties een vergoeding. Die komt meestal ten goede aan de clubkas. TTC Venlo steunt hiermee ieder jaar een goed doel.

2018
De eerste zes gebieden zijn inmiddels al schoon gemaakt. KBO Lomm, TTC Venlo, IVN de Maasduinen, het Forever Young Collectief, SV Blerick en Rudolf Steiner Educare hebben samen al 123 zakken afval opgeruimd. Naast afval vonden twee groepen flessenpost en de leerlingen van Rudolf Steiner Educare een rijbewijs. De leerlingen brengen dit rijbewijs terug naar de eigenaar.