16 maart 2018

Gedeputeerde ontvangt actieplan voor verbetering arbeidsmarkt

De drie Limburgse arbeidsmarktregio’s, UWV en LWV boden vandaag hun actieplan “Door inzicht aan de slag!” aan, aan gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen. Met het actieplan willen zij vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen.

Gedeputeerde ontvangt actieplan voor verbetering arbeidsmarkt

†    * Het is uiteindelijk de bedoeling om op termijn voor 7.350 mensen de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en voor werkgevers geschikt personeel aan te reiken.

Kijken naar competenties
Veel werkgevers hebben moeite om hun vacatures in te vullen. De krapte in sommige sectoren neemt al ernstige vormen aan, maar ook staan nog steeds 94.000 mensen in Limburg langs de kant. Blijkbaar slagen partijen er dus op dit moment, met de huidige werkwijze en middelen, onvoldoende in om de match te maken tussen de vacature en de mogelijkheden van mensen die graag (meer) willen werken. Dit heeft te maken met de aantrekkende economie, maar ook met de snelle omslag van een ruime naar een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Ook is er een verschuiving van het matchen op een meer traditionele manier (op basis van CV) naar het matchen op competenties. Daarom willen de samenwerkende partijen beter in kaart brengen welke mensen willen werken of meer uren willen maken. Hierbij zullen andere methoden worden gebruikt dan tot nu toe.


Meer dan 7000 mensen in kaart brengen
Concreet betekent dit dat het komende jaar in heel Limburg 7.350 mensen in kaart worden gebracht op basis van hun competenties, arbeidsvermogen en ontwikkelmogelijkheden. Het UWV en gemeenten werken hierin samen. Daarna zal bekeken worden welke begeleiding, (maatwerk-)scholing of andere hulp eventueel nodig is om deze mensen naar werk te begeleiden. Hierbij zal onder meer ook, in samenwerking met onderwijs, gebruik gemaakt worden van de scholingsvouchers en leerwerkloketten. Op deze manier kan een duurzame invulling van de vraag op de arbeidsmarkt tot stand komen.