14 maart 2018

Pilot bacheloropleiding Gezondheid in Venlo gestart

Samen met Hogeschool Zuyd, ROC Gilde en partners uit het werkveld in de regio is Hogeschool Fontys  het project Innovatie in Zorg en Zorgopleidingen (IZO) gestart.

Pilot bacheloropleiding Gezondheid in Venlo gestart

Financiële bijdrage
Dit project wordt niet alleen door de gemeente Venlo en de provincie Limburg gesteund, ook het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling levert een financiële bijdrage. Onderdeel van het project is de realisatie van een bacheloropleiding Gezondheid in Venlo, die opereert op het snijvlak van zorg en welzijn. De pilot voor deze bachelor is recent gestart met een 10-tal studenten uit verschillende opleidingen.

Positieve gezondheid
Delen van de provincie Limburg hebben in grote mate te maken met problematiek als slechte gezondheid van haar inwoners en krapte op de arbeidsmarkt. Redenen voor de gemeente Venlo om bij Fontys aan te kloppen om samen te kijken hoe een zorgprofessional voor de toekomst opgeleid kan worden. Een zorgprofessional aan wie andere eisen worden gesteld. De opzet van de bachelor is zeer innovatief. Qua inhoud, omdat deze focust op alle aspecten van ‘positieve gezondheid’ en qua didactiek omdat er interdisciplinair geleerd gaat worden vanuit de praktijk. Vanuit dat principe van ‘leren uit de praktijk’ zijn de tien studenten die in de pilot meedoen gestart op twee praktijklocaties. De deelnemende studenten zijn afkomstig uit heel verschillende opleidingen en benaderen de problematiek vanuit de breedte van de positieve gezondheid, maar elk met hun specifieke inbreng vanuit hun  vakgebied met ieder hun eigen leerdoelen.