14 maart 2018

Meer kans voor langdurig werkzoekenden

De gemeente Venlo, Rabobank Foundation en Rendiz gaan zich gezamenlijk inzetten om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaald werk.

Meer kans voor langdurig werkzoekenden

Met deze samenwerking investeert de Rabobank Foundation in een maatschappelijk probleem. De werkzoekenden die deelnemen aan deze trajecten zijn niet in staat om zelfstandig de weg naar de arbeidsmarkt te vinden.

Begeleiding door Rendiz
Om de kandidaten arbeidsfit te maken is intensieve één op één begeleiding nodig. “En precies die passende begeleiding kan Rendiz hen perfect bieden,” stelt wethouder Hanno Lamers. "Daarnaast biedt Rendiz de mensen ook een werkplek aan, zodat zij direct werkervaring kunnen opdoen. Deze combinatie van activiteiten maakt de aanpak van Rendiz uniek. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we op deze manier in Venlo een flinke uitstroom uit de uitkering gaan realiseren."

Positieve gezondheid
De coaches bij Rendiz gaan een opleiding volgen voor Positieve Gezondheid. Positieve gezondheid is een concept waarin gezondheid niet meer gezien wordt als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

De coaches gaan samen met de kandidaten kijken naar de positieve gezondheidsaspecten: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, dagelijks functioneren, meedoen, kwaliteit van leven. De verwachting is dat als mensen op een prettige manier kunnen werken, dit een positief effect heeft op hun fysieke en mentale gezondheid.
De Provincie Limburg heeft de ambitie om de eerste provincie in Nederland te worden, waarbij positieve gezondheid is ingevoerd.

Minder uitkeringen
De verwachting is dat ongeveer 30% van de deelnemers ook daadwerkelijk een betaalde baan gaan vinden. Dit levert voor de gemeente een financieel voordeel op, omdat er minder mensen zijn die een uitkering krijgen.