13 maart 2018

Raadhuis van Tegelen; monument en moeraspaleis

Op vrijdag 16 maart staat het voormalige Tegelse Gemeentehuis in het middelpunt van de belangstelling. Het monumentale pand staat al enige tijd leeg; er wordt gezocht naar een nieuwe bestemming.

Raadhuis van Tegelen; monument en moeraspaleis

De Heemkunde Kring Tegelen heeft een tentoonstelling samengesteld over de geschiedenis van het gebouw en organiseert op 16 maart rondleidingen. In de reeks Venlose Katernen verschijnt op diezelfde dag een nieuwe aflevering, geschreven door dr. Ragdy van der Hoek:  Het raadhuis aan de Drink. Een monument voor Tegelen.

Moeraspaleis
Tegelen groeide fors in de 19e en vroege 20e eeuw. Er was behoefte aan een nieuw gemeentehuis. Een en ander ging gepaard met langdurige discussie in de raad en aan de stamtafel. Zo was de gekozen locatie, een drassig stuk grond op enige afstand van het historische dorpshart, onderwerp van twist. Sommigen bleven het raadhuis later hardnekkig ‘het moeraspaleis’ noemen.

Representatief kantoorgebouw
De bekende Heerlense architect Frits Peutz ontwierp een representatief kantoorgebouw, waarin ook ruimte was voor huisvesting van de gemeentepolitie en voor een discreet stempellokaal van Sociale Zaken. De voorzijde van het gebouw kreeg bijzondere aandacht. Hier ontwierp Peutz een op zuilen rustende indrukwekkende klassieke tympaan. Die gaf het gebouw een voorname uitstraling.
Na de oorlog werd in dit tympaan een door de bevolking betaald keramiek kunstwerk geplaatst.
Dit kunstwerk is maar liefst 24 m2 groot en beeldt de Tegelse nijverheid uit.

Fraaie afwerking
Het gedeelte van het gebouw met daarin de kantoren van de burgemeester en wethouders, de secretaris, de raadszaal en de trouwkamer, werd op bijzonder fraaie wijze ingericht met houten lambriseringen, speciaal ontworpen lampen en meubilair. Met name de grote hal, die wordt gedomineerd door twee paddenstoelvormige  zuilen, is indrukwekkend.

Bijzonder is een glas-in-lood-raam van Sint-Martinus, dat door de gemeente Venlo aan Tegelen werd geschonken als dank voor de geboden gastvrijheid tijdens de oorlog, toen duizenden geëvacueerde  Venlonaren in Tegelen werden opgevangen.

Nieuwe functie gezocht

Omdat het aantal ambtenaren na de oorlog nog sneller groeide dan daarvoor, werd het kantoorgedeelte van het raadhuis in 1987 vervangen door nieuwbouw. In 2000 fuseerde Tegelen met Venlo, waardoor het trotse raadhuis zijn functie verloor.
Er wordt nu gezocht naar een nieuwe functie voor het gebouw. Daarbij is het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de bijzondere kwaliteiten van het gebouw.

Venlose Katernen
Nieuwsgierig naar de historie van het Tegelse raadhuis? Er valt meer over te lezen in de nieuwe Venlose Katern, uitgegeven door het gemeentearchief. De katernen beschrijven de gemeentelijke cultuurhistorie, bij voorkeur als er een actuele aanleiding voor is.


De opening en presentatie van het katern is gepland op 16 maart van 12.00 tot 12.45 uur. Aansluitend is het gebouw open voor bezichtiging. Meer informatie over het programma vindt u op de website van de Heemkundige kring Tegelen.