02 maart 2018

Benoeming nieuw bestuur Museum Van Bommel Van Dam

Een eerste bestuur voor de op te richten Stichting Museum van Bommel van Dam is benoemd. De benoeming is gedaan door het college van Burgemeester en Wethouders.

Benoeming nieuw bestuur Museum Van Bommel Van Dam

Krachtig bestuur
Het college heeft op 7 november 2017 besloten de Stichting Museum van Bommel van Dam op te richten. De bestuursleden zijn vandaag benoemd. Volgens het college is er een daadkrachtig en ervaren bestuur benoemd. Dit is geconcludeerd aan de hand van competenties, achtergronden en netwerken van de nieuwe bestuursleden. Het bestuur bestaat uit:

• Dhr. Nick Bos, voorzitter (vice-voorzitter College van Bestuur Maastricht University).
• Dhr. Addy Lutgenau, penningmeester (directievoorzitter Rabobank Venlo/Noord-Limburg).
• Mw. Marleen Hartjes, algemeen bestuurslid (projectleider publieksprogramma’s Van Abbe Museum, Stedelijk Museum Amsterdam).
• Mw. Gunda Ostermann, algemeen bestuurslid (cultureel ondernemer; directeur-eigenaar taal-/communicatiebureau Wortlaut).
• Dhr. Ton Tesink, algemeen bestuurslid (ontwerper/ondernemer, o.a. directeur-eigenaar ontwerpstudio). 

Oprichting stichting
Nu een eerste bestuur voor de Stichting Museum van Bommel van Dam door het college is benoemd, kan de stichting worden opgericht.  Het nieuwe bestuur van de Stichting Museum van Bommel van Dam wordt ook betrokken bij de planontwikkeling voor de herhuisvesting van het museum in het voormalige postkantoor aan de Keulse Poort.