Gebiedsontwikkeling van het Kazerne Kwartier


Kazerne Kwartier

Op 29 januari jl. heeft de gemeenteraad de nieuwe stedenbouwkundige visie voor het Kazerne Kwartier vastgesteld. Het Kazerne Kwartier biedt een aantrekkelijke woon -en verblijfplaats voor mensen uit zowel Venlo als de regio. Een inspirerende omgeving van cultureel erfgoed, met uitzicht op Maas, binnenstad en park.

Het gebied wordt vernieuwend en duurzaam ingevuld. Er zal een ontwikkeling plaatsvinden, aanvullend op de binnenstad en Blerick, met een evenwichtige mix van wonen, werken, vrije tijd, horeca en brede voorzieningen, zoals onderwijs en zorg. Het plan biedt ruimte om in volgende fases goed in te kunnen spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen. 


Laatste nieuws over Kazerne Kwartier

- Eerste selectie voor ontwikkeling Kazerne Kwartier (30 juni 2020)
- ‘Groen licht voor ontwikkeling van het Kazerne Kwartier’ (31 januari 2020)
- Stedenbouwkundige visie Kazerne Kwartier aan gemeenteraad gepresenteerd (4 december 2019) 


Wethouder Pollux: “De nieuwe visie voor het Kazerne Kwartier is tot stand gekomen na vele gesprekken met experts, betrokkenen en inwoners van de stad. Nu de raad uitgesproken heeft vertrouwen te hebben in deze visie, kunnen we aan de slag.”

Wethouder Boom: “Dat de visie met zoveel is steun is vastgesteld geeft veel vertrouwen voor de zo gewenste ontwikkeling. Nu willen we ook die kwaliteit brengen die dit gebied verdient.”