Welkom bij

de gemeentelijke nieuwssite

Venlo Online
Leesduur: ±2 minuten Gemeentebegroting 2019-2022: orde op zaken
02 oktober 2018

Gemeentebegroting 2019-2022: orde op zaken

De financiële situatie van de gemeente Venlo is kritiek en het is tijd om orde op zaken te stellen. Dat is de boodschap uit de meerjarenbegroting die het college van burgemeester en wethouders vandaag presenteerde. De komende maand buigt de gemeenteraad zich over de voorstellen.

Leesduur: ±1 minuut Akkoord Provincie en Gemeente Venlo
16 oktober 2018

Akkoord Provincie en Gemeente Venlo

De gemeente Venlo en de Provincie Limburg hebben in Maastricht een bestuursakkoord ondertekend. Namens de gemeente Venlo werd een handtekening gezet door de wethouders Marij Pollux en Erwin Boom. Namens de provincie werd dit gedaan door de gedeputeerden Eric Geurts en Ger Koopmans.

Leesduur: ±1 minuut Kennismaking KanDoen Venlo
16 oktober 2018

Kennismaking KanDoen Venlo

KanDoen is een voorziening voor mensen die ondersteuning nodig hebben in hun werk of bij het vinden van werk. 

Leesduur: ±2 minuten Arbeidsmarktregio’s intensiveren bemiddeling van werkzoekenden
11 oktober 2018

Arbeidsmarktregio’s intensiveren bemiddeling van werkzoekenden

Met een bijdrage van anderhalf miljoen euro steunt de Provincie Limburg het actieplan ‘Door inzicht aan de slag’, waar ook gemeente Venlo aan meewerkt. Met het actieplan willen gemeenten, UWV en de Limburgse Werkgevers Vereniging vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen.