Welkom bij

de gemeentelijke nieuwssite

Venlo Online
Leesduur: ±1 minuut Avondsluiting en strengere maatregelen overdag
26 november 2021

Avondsluiting en strengere maatregelen overdag

Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. In het hele land is de toegang tot de zorg in gevaar. Om het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen, grijpt het kabinet in met strengere maatregelen. Deze maatregelen gaan in op zondag 28 november om 05.00 uur.

Leesduur: ±1 minuut Venlo goed op dreef met nieuw cultuurbeleid
02 december 2021

Venlo goed op dreef met nieuw cultuurbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft eind november een eerste voortgangsrapportage uitgebracht over de uitvoering van de nieuwe cultuurvisie van mei 2020. De gemeente heeft toen gekozen voor een integraal beleid met een grote waardering voor ‘Het cultureel vermogen van Venlo’. 

Leesduur: ±2 minuten De toekomst van parkeren
02 december 2021

De toekomst van parkeren

De afgelopen maanden is er door veel inwoners, organisaties en bedrijven druk gesproken over hoe de toekomst van parkeren in Venlo eruit ziet. Een onderwerp waar veel mensen een (verschillende) mening over hebben. Vanwege de snelle verandering van de samenleving en een besef dat ook toekomstige generatie(s) in de gemeente Venlo prettig moeten kunnen blijven wonen, werken en verblijven, ontstaan er spanningen tussen verschillende ideeën en belangen.